κεντό

παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική ξιφομαχίας με ξύλινα ξίφη που έχει την προέλευσή της στις μεθόδους με τις οποίες αγωνίζονταν οι σαμουράι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kel-6, k(e)lē-, k(e)lā- or kl̥̄-? —     kel 6, k(e)lē , k(e)lā or kl̥̄ ?     English meaning: to call, cry     Deutsche Übersetzung: “rufen, schreien, lärmen, klingen”     Material: O.Ind. uṣü kala m. “rooster, cock” (“ἠι κανός”), kalüdhika , kalüvika ds., kalavíŋka ‘sparrow”,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.